Archive for the ‘ SPM EXTRA NOTES & EXERCISES ’ Category

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN EJAAN

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN EJAAN 2

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN EJAAN 3

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN TATABAHASA 4

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN TATABAHASA 5

SPM SEJARAH _Kertas 2 & 3_ – Teknik Jawab Soalan KBKK & KBAT _Nilai – fakta

SPM SEJARAH – MODUL SOALAN

TINGKATAN 5

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

BAB 2 Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Kedua

BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA

BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

NOTA SEJARAH SPM

T5B1-Nota

T5B2-Nota

T5B3-Nota

T5B4-Nota

T5B5-Nota

T5B6-Nota

T5B7-Nota

T5B8-Nota

SUMBER daripda  Kementerian Pelajaran Malaysia

Form 4 Prinsip Akaun Project

ENGLISH

2011 SPM NOVEL Catch Us if You Can [DOWNLOAD]

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM Negeri-Negeri 2010 (SBP, Kedah, Terengganu, Perak, Johor, Perlis, Kelantan)

1.  Percubaan SPM Perak 2010

2.  Percubaan SPM Kelantan 2010

3.  Percubaan SPM Perlis 2010

4.  Percubaan SPM SBP 2010

5.  Percubaan SPM Terengganu 2010

6.  Percubaan SPM Kedah 2010

7.  Percubaan SPM Johor 2010

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM Perlis 2010 (Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Kesusasteraan Melayu, ICT, EST, Teknologi Kejuruteraan, Geografi, Bahasa Cina, Sains Pertanian, Perdagangan, Pendidikan Seni Visual, MPV, Bahasa Arab Tinggi, Ekonomi Rumah Tangga, Ekonomi Asas, ….)

1.  ICT, Skema

2.  Sains Pertanian K1, K2

3.  Bahasa Inggeris K1, K2

4.  Bahasa Melayu K1, K2

5.  Ekonomi Asas K1, K2

6.  EST [ K1 ] [ K2 ] Skema

7.  Fizik K1, K2, K3, Skema

8.  Pendidikan Islam K1, K2

9.  Geografi K1, K2, Skema

10.  Prinsip Perakaunan K1, K2

11.  Pendidikan Moral, Skema

12.  Sejarah K1, K2, Skema K1

13.  Bahasa Inggeris 1119 K1, K2

14.  Kesusasteraan Melayu, Skema

15.  Perdagangan K1, K2, Skema

16.  MPV – Menservis Motosikal K1

17.  Matematik Moden K1, K2, Skema

18.  Bahasa Cina K1, K2 Skema K1, K2

19.  Biologi K1, K2, K3, Skema K1, K2, K3

20.  Kimia K1, K2, K3, Skema K1, K2, K3

21.  Ekonomi Rumah Tangga K1, K2, Skema

22.  MPV – Katering dan Penyajian Makanan K1

23.  Matematik Tambahan K1, K2, Skema K1, K2

24.  Bahasa Arab Tinggi K1, K2, Skema K1, K2

25.  Pendidikan Seni Visual K1, K2, Skema K1, K2

26.  Teknologi Kejuruteraan K1, K2, Skema  K1, K2

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM Negeri-Negeri 2010 (Lukisan Kejuruteraan, Tasawwur, ICT, PQS, PSI, PSV, Pendidikan Islam, Kesusasteraan Melayu, ICT, EST, Teknologi Kejuruteraan, Geografi, Sains Pertanian, Perdagangan, Ekonomi Rumah Tangga (ERT), Ekonomi Asas, ….)

Biologi : Biologi

Fizik : Fizik

Kimia : Kimia

Sains Pertanian

1.  Negeri Sembilan : K1, K2

Tasawwur

1.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

PQS

1.  SBP, Skema
PSI

1.  SBP, Skema

PSV

1.  Negeri Sembilan : K1, K2

Lukisan Kejuruteraan

1. SBP , Skema

Teknologi Kejuruteraan

1.  SBP

ERT

1.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Kesusasteraan Melayu

1.  Perlis

EST

1. SBP, Skema

2.  Perlis, Skema

ICT

1.  Terengganu

2.  Negeri Sembilan

Perdagangan

1.  Perlis

2.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Geografi

1.  Perlis, Skema

2.  Melaka : K1, S1, K2, S2

Prinsip Perakaunan

1.  Perlis

2.  Kedah

3.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Ekonomi Asas

1.  Kedah

2.  Perlis

3.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

4.  Melaka

Bahasa Melayu

1.  SBP : K1, K2, Skema

2.  Terengganu : K1 , K2

3.  Kedah

4.  Perlis

5.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Bahasa Inggeris

1.  SBP : P1, P2, Skema

2.  Kedah : P1, P2, Skema

3.  Terengganu : P1, P2

4.  Perlis

5.  Johor

6.  Negeri Sembilan : P1, P2, Skema

7.  Melaka : P1, S1, P2, S2

Sejarah

1.  SBP : K1, K2, Skema

2.  Kedah : K1, K2, Skema

3.  Terengganu : K1, K2

4.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

5.  Johor : K2

6.  Perlis

7.  Melaka, Skema

Pendidikan Islam

1.  SBP : K1, K2, Skema

2.  Perlis

3.  Terengganu : K1, K2

4.  Kedah

5.  Johor

6.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

7.  Melaka

Kertas Soalan Matematik (Mathematics) Peperiksaan Percubaan SPM Negeri-Negeri 2010 (SBP, Kedah, Melaka, Terengganu, Perak, Johor, Perlis, Sabah, Negeri Sembilan, Pahang)

1.  SBP : K1, K2, Skema

2.  Perak : K1, K2, S1, S2

3.  Johor : K1, K2, Skema

4.  Terengganu : K1, K2

5.  Pahang : K1, S1, K2, S2

6.  Perlis : K1, K2, S1, S2

7.  Kedah : K1, S1, K2, S2

8.  Melaka : K1, K2, Skema

9.  Sabah : K1, S1, K2, S2

10.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Kertas Soalan Kimia (Chemistry) Peperiksaan Percubaan SPM Negeri-Negeri 2010 (Perak, Terengganu, Kedah, SBP, Perlis, Johor, Kelantan)

SBP 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Johor 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Perak 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Kedah 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Times 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Terengganu 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Perlis 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Kelantan 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer

Kertas Soalan Fizik (Physics) Peperiksaan Percubaan SPM Negeri-Negeri 2010 (Perak, Terengganu, SBP, Perlis, Johor, Kelantan, Sabah)

SBP 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Johor 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Sabah 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Perak 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Terengganu 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Times 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Perlis 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer
Kelantan 2010: Paper1_Paper2_Paper3_Answer

1. SBP: [Download]
2. JOHOR: [Download]
3. PERLIS: [Download]
4. TRENGGANU
TRG_1/10: [Download]
TRG_2/10: [Download]
TRG_3/10: [Download]
TRG_skema/10: [Download]
5. SABAH NEW
SBH_1/10: [Download]
SBH_2/10: [Download]
SBH_3/10: [Download]
SBH_skema/10: [Download]
6. KELANTAN NEW!
KTN1_10: [Download]
KTN2_10: [Download]
KTN3_10: [Download]
7. NEGERI SEMBILAN NEW!
N91_10: [Download]
N92_10: [Download]
N93_10: [Download]
N9_skema/10: [Download]
8. SELANGOR NEW!
SGOR1_10: [Download]
SGOR2_10: [Download]
SGOR3_10: [Download]
SGOR_skema/10: [Download]
9. PAHANG NEW!
PHG1_10: [Download]
PHG2_10: [Download]
PHG3_10: [Download]
PHG_skema/10: [Download]
10. MELAKA NEW!
MKA_set1_10: [Download]
MKA_set2_10: [Download]
11.  KUALA LUMPUR NEW!
kl_fizik10: [Download]