BANKSOALAN GEOGRAFI

Soalan-soalan ini merangkumi semua bab peperiksaan dalam tingkatan 1, 2 dan 3.  [TEMA 1]

Sumber: Jabatan Pendidikan Perak

Murid-murid pasti akan SKOR dengan berkeyakinan tinggi dan mantap. JIKA:

  •  SIAP kesemua soalan ini.
  • MEMAHAMI dengan merujuk buku.
  • TIDAK LUPA semasa peperiksaan nanti

Tagged as: , ,