Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM Negeri-Negeri 2010 (Lukisan Kejuruteraan, Tasawwur, ICT, PQS, PSI, PSV, Pendidikan Islam, Kesusasteraan Melayu, ICT, EST, Teknologi Kejuruteraan, Geografi, Sains Pertanian, Perdagangan, Ekonomi Rumah Tangga (ERT), Ekonomi Asas, ….)

Biologi : Biologi

Fizik : Fizik

Kimia : Kimia

Sains Pertanian

1.  Negeri Sembilan : K1, K2

Tasawwur

1.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

PQS

1.  SBP, Skema
PSI

1.  SBP, Skema

PSV

1.  Negeri Sembilan : K1, K2

Lukisan Kejuruteraan

1. SBP , Skema

Teknologi Kejuruteraan

1.  SBP

ERT

1.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Kesusasteraan Melayu

1.  Perlis

EST

1. SBP, Skema

2.  Perlis, Skema

ICT

1.  Terengganu

2.  Negeri Sembilan

Perdagangan

1.  Perlis

2.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Geografi

1.  Perlis, Skema

2.  Melaka : K1, S1, K2, S2

Prinsip Perakaunan

1.  Perlis

2.  Kedah

3.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Ekonomi Asas

1.  Kedah

2.  Perlis

3.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

4.  Melaka

Bahasa Melayu

1.  SBP : K1, K2, Skema

2.  Terengganu : K1 , K2

3.  Kedah

4.  Perlis

5.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

Bahasa Inggeris

1.  SBP : P1, P2, Skema

2.  Kedah : P1, P2, Skema

3.  Terengganu : P1, P2

4.  Perlis

5.  Johor

6.  Negeri Sembilan : P1, P2, Skema

7.  Melaka : P1, S1, P2, S2

Sejarah

1.  SBP : K1, K2, Skema

2.  Kedah : K1, K2, Skema

3.  Terengganu : K1, K2

4.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

5.  Johor : K2

6.  Perlis

7.  Melaka, Skema

Pendidikan Islam

1.  SBP : K1, K2, Skema

2.  Perlis

3.  Terengganu : K1, K2

4.  Kedah

5.  Johor

6.  Negeri Sembilan : K1, K2, Skema

7.  Melaka