2018 PT3 GEOGRAFI KERJA KURSUS

KAJIAN GUNA TANAH DI KAWASAN TEMPAT TINGGAL / SEKOLAH

Perancangan (10 markah)

Perancangan yang terperinci, berasas dan juga jelas perlu disediakan oleh kalangan pelajar Tingkatan 3. Semestinya hasil kerja haruslah dengan sepenuh hati bagi mendapat jumlah markah yang maksimum

  • Apa yang perlu anda lakukan di bahagian ini ialah :

  • Jadual kerja

  • Agihan kerja

  • Objektif kajian

  • Kaedah Kajian

Jawapan penuh: 2018 PT3 GEOGRAFI KERJA KURSUS -PART 3

 

Rujukan 

latar belakang Bandaraya Petaling Jaya – Seksyen 1, Seksyen 9, Seksyen 10, Seksyen 12, Seksyen 14 dan SMK Vivekananda, Brickfields.

Petempatan di Kawasan kajian dan-perbandingannya-dengan negara lain – sumbangan A Kristy Anne Nunis Production

Faktor yang Mempengaruhi Perniagaa – Kesan & Usaha (Pasar Malam)

TUGASAN GEOGRAFI FINAL 2015 – PENGANGKUTAN

For latest 2018 PT3 Exam Tips

Join ANDREW CHOO’s 2018 PT3 Seminar PT3

or

Get  ANDREW CHOO’s PT3 Mail Order Exam Tips

Tagged as: , , , ,